ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกพัฒนาโครงการเบื้องต้น