สรุปประชุมแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกพัฒนาโครงการเบื้องต้น